Publikationer

Helios NO 

Helios NO, som ges ut av Studentlitteratur, är ett heltäckande läromedel med ämnesvetenskapligt innehåll utifrån läroplanen. Innehållet är lättillgängligt och förklarande med ett rikt bildstöd, elevinteraktiva övningar och många experiment. 


I författarteamet: Anders Jönsson (professor i didaktik), Nina Rosenblad (specialpedagog) och Richard Kristiansson (förstelärare). 


Klicka på bilden för att komma till Studentlitteratur och få veta mer. 

Låt NO-språket gro med PEN-modellen

I denna essä, publicerad i ATENA Didaktik, beskrivs en modell som har teoretisk förankring i Systemisk Funktionell Lingvistik (SFL). Modellen är ett didaktiskt verktyg för lärare och illustreras i essän med elevskrivna laborationsrapporter i NO.

Modellen kan användas för att studera elevers språkbruk, vilket kan hjälpa lärare att stödja eleverna när de utvecklar sitt språkliga register i naturvetenskap.

GRO med NO 

I magisteruppsatsen undersöks elevers språkbruk i naturorienterande ämnen. Mer explicit riktas fokus mot kvalitéer i elevskrivna laborationsrapporter i NO. Med en modell som har teoretisk förankring i Systemisk Funktionell Lingvistik (SFL) delas elevernas meningar in i NO-ord, processord (verb) samt övriga ord för att analysera elevernas språkanvändning i deras texter. 


Uppsatsen finns fritt tillgängligt i DiVA
Språkutvecklande NT-undervisning med hjälp av multimodala resurser

Gå direkt till artikeln genom att klicka på bilden (PDF-fil). 


Artikeln finns även publicerad i NATDIDS skriftserie Naturvetenskapernas och teknikens didaktik, i konfernsboken "Forum för forskningsbaserad undervisning" som finns fritt tillgängligt i DiVA.


Antons anekdoter

Naturvetenskapliga faktatexter invävda i en berättelse om kärlek och vänskap.

 

Anton tänker på Emma nästan hela tiden. Det går liksom inte att låta bli. Han råkar också ut för pinsamheter jämt och ständigt. Är det inte mamma eller pappa som står för pinsamheterna är det han själv. Mellan pinsamheterna och kärlekstankarna upptäcker han spännande saker inom naturkunskap.


Kostnadsfri handledning


Beställ via Läromedia eller Bokus.  

Teknik i kubik

Lärarhandledning för åk 1-6.


Materialet är en lärarhandledning i Teknik för åk 1-6 som innehåller 24 filmade teknikövningar samt musikvideon till låten Teknikbiten.


Beställ via Läromedia.

Professor Rock A-Ö

Sånghäfte med 26 sångtexter GRATIS att ladda ner. 

(Klicka här eller på bilden).


Passar till undervisning i biologi, fysik, kemi, teknik, matematik, svenska, musik och värdegrundsarbete. 


Låtarna finns på Spotify och iTunes etc. Länk till spellista på Spotify finns här


Från forskning till fysikundervisning

Konferensbok som publicerats i NATDIDS skriftserie Naturvetenskapernas och teknikens didaktik. Skriften finns fritt tillgängligt i DiVA.


Min artikel "Integrera musik i NO-undervisning" finns på s. 9-17.


Du kan även klicka på bilden för att hämta dokumentet.


Copyright © All Rights Reserved