hem

Välkommen till min sida.

Jag heter Richard Kristiansson och har arbetat som MaNO-lärare sedan 2003.

Under mina år som lärare har jag integrerat musik i min undervisning. Tanken är att eleverna skall lära sig matematiska och naturvetenskapliga fenomen och resonemang ungefär som man lärde sig rim och ramsor när man var liten.


I min You Tube-kanal finns många filmklipp med musik och experiment som framförs av karaktären Professor Rock. Låtarna finns också på Spotify.


Jag har en magisterexamen i ämnesdidkaktik med inriktning naturvetenskap. Magisteruppsatsen heter GRO med NO och finns fritt tillgängligt i DiVANO-biennal i Stockholm