hem

Välkommen till min sida


Jag heter Richard Kristiansson och har arbetat som MaNO-lärare

sedan 2003. Under mina år som lärare har jag integrerat musik

i min undervisning. Tanken är att eleverna skall lära sig matematiska

och naturvetenskapliga fenomen och resonemang ungefär som man

lärde sig rim och ramsor när man var liten.

Låtarna finns i streamingtjänster ex. Spotify


NO-biennal i Stockholm

Tre projekt på gång:

Testbaserat lärande i mateimatik, Räkna med språktrappan och Helios - heltäckande läromdelel i NO (klicka på bilderna för att upptäcka mer). 

Räkna med språktrappan

Testbaserat lärande i matematik  

Helios 

Heltäckande läromedel i NO

(Studentlitteratur) 


Copyright © All Rights Reserved